Hvad er BLFA

Baggrund:

 

Børnenes Lystfisker Akademi tog sin begyndelse i 2014. Den gang hed vi Hillerød Fiskeskole. Men 2017 valgte vi at ændre navn, fordi vi ikke længere så os selv som værende en lokal forening, men en lands dækkende forening, med frivillige fra hele Danmark. Derfor gav det mening for os, at ændre foreningens navn til Børnenes Lystfisker Akademi.

Økonomien er styret af indtægter fra foreningens medlemmer, bidrag fra fonde og sponsorer. Hertil kommer materiel støtte fra privat personer, som vælger at donere fiskegrej man har til overs, samt gerne tilbyde gratis lån af overnatningsmuligheder til lån af trolling båd.

Hvad er Børnenes Lystfisker Akademi?:

 

Børnenes Lystfisker Akademi har til formål, at tilbyde familier og børn fra alle samfundslag, fritidsaktivitet i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlige udvikling og styrke den enkeltes kompetencer samt på sigt, kan være med til at skabe grobund for sociale netværk og vidensdeling.

 

 

Det relations skabende foreningsarbejde:

 

Vores instruktører kommer alle med vidt forskellig baggrund, som spænder fra juristen til fabriksarbejderen! Forskelligheden og respekten for andres holdninger, meninger og verdensbillede er vigtige grundelementer for, at kunne skabe positive relationer med andre. Derfor består meget af den læring, som finder sted på Børnenes Lystfisker Akademi, af at børnene lærer at formidle et budskab over for andre. Det kan fx være ved at skulle instruere sine kammerater i fiskeri, give en fælles meddelelse eller indgå i et samarbejde med andre om, at løse en konkret opgave.

 

En fællesbetegnelse for det arbejde vores frivillige tilfører i BLFA, kan beskrives som nærvær og relationskompetencer. Hos BLFA er der tid til fordybelse og nærværende voksne. Tid til en snak om hvor henne barnet er i sit liv. Hvad er godt? Hvilke udfordringer kæmper barnet / den unge med? Hvordan kommer man videre?

 

Vores arbejde er ikke at stille diagnoser eller på anden måde, at forsøge at udrede et barn / ung. Men vi giver plads og tid! – og hjælper den enkelte til, at tage et aktivt medansvar for fællesskabet.

 

Teamsamarbejde og relationskompetencer bruges aktivt i forbindelse med fiskeriet. Her kommer deltagerne helt automatisk til at skulle hjælpe hinanden, for at få fiskeriet til at fungere optimalt. Lystfiskeri er et fantastisk redskab til at nedbryde personlige grænser! Første gang man får en fiskestang i hænderne! Hvordan fungere den? Eller hvis man skal rense en fisk! Det er for mange en ny verden som her åbner sig, for hvordan renser man en fisk?

Børnenes Lystfisker Akademi har fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inklusion i fællesskabet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tager imod

BANK