Værdigt trængende

Ansøg om friplads:

Kontakt os. - Vi glæder os til at høre fra dig!

For at komme i betragning til en friplads på vores sommerlejr, skal du oplyse følgende:

 

  • Kort redegøre for din baggrund om friplads.

 

  • Hvor mange søges der friplads til?

 

  • Oplys navn og alder på alle ansøgere.

 

  • Hvilken uge ønskes der friplads til?

 

  • Er der mulighed for delvis egenbetaling?

 

  • Er der rettet henvendelse til sagsbehandler / kommune om økonomisk tilskud?

 

(Når du søger om friplads til vores sommerlejr, skal du og din familie være indforstået med, at indgå i de planlagte aktiviteter, som foregår på lejren.)

 

 

 
 
 
 
 

LOCATION MAP

Vi tager imod

BANK