HVAD ER BØRNENES LYSTFISKER AKADEMI?

Børnenes Lystfisker Akademi har til formål at tilbyde familier og børn fra alle samfundslag fritidsaktivitet i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlige udvikling og styrke den enkeltes kompetencer. Her i blandt socialt udsatte familier og børn. På sigt kan det være med til at skabe grobund for sociale netværk og vidensdeling.

BAGGRUND:

Børnenes Lystfisker Akademi tog sin begyndelse i 2014, hvor vi dengang hed Hillerød Fiskeskole. I 2017 valgte vi at ændre navn, fordi vi ikke længere så os selv som værende en lokal forening men en landsdækkende forening med frivillige fra hele Danmark. Derfor gav det mening for os at ændre foreningens navn til Børnenes Lystfisker Akademi.

Økonomien er styret af indtægter fra foreningens medlemmer, bidrag fra fonde og sponsorer. Hertil kommer materiel støtte fra privatpersoner, som vælger at donere overskydende fiskegrej samt tilbyder alt fra gratis lån af overnatningsmuligheder til lån af trollingbåd.

BLFA - Baggrund

DET RELATIONS SKABENDE FORENINGS-ARBEJDE:

Vores instruktører kommer alle med vidt forskellig baggrund, som spænder fra juristen til fabriksarbejderen. Forskelligheden og respekten for andres holdninger, meninger og verdensbillede er vigtige grundelementer for at kunne skabe positive relationer med andre. Derfor består meget af den læring, som finder sted på Børnenes Lystfisker Akademi, af at børnene lærer at formidle et budskab over for andre. Det kan fx være ved at skulle instruere sine kammerater i fiskeri, give en fælles meddelelse eller indgå i et samarbejde med andre om at løse en konkret opgave.

Overalt i det arbejde, vores frivillige laver i BLFA, er der nærvær og relations kompetencer. Hos BLFA er der tid til fordybelse og nærværende voksne. Tid til en snak om, hvor barnet er i sit liv. Hvad er godt? Hvilke udfordringer kæmper barnet / den unge med?

BLFA-relationer

Hvordan kommer man videre?

Vores arbejde er ikke at stille diagnoser eller på anden måde forsøge at udrede et barn / ung. Men vi giver plads og tid – og hjælper den enkelte til at tage et aktivt medansvar for fællesskabet!

Teamarbejde og relations kompetencer bruges aktivt i forbindelse med fiskeriet. Her kommer deltagerne helt automatisk til at skulle hjælpe hinanden for at få fiskeriet til at fungere optimalt. Lystfiskeri er et fantastisk redskab til at nedbryde personlige grænser – Fra første gang man får en fiskestang i hænderne! Hvordan fungerer den, og hvordan renser man en fisk? Det er for mange en ny verden, som her åbner sig.

Børnenes Lystfisker Akademi har fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber….

Betingelser og vilkår:

De følgende betingelser og vilkår er basis aftale mellem dig som kunde, og os som turoperatør.

Firma navn og kontakt (mail) info@blfa.dk

Adresse: Flintemarken 29. 2. th.

Mobil:           52111548

E-mail:            info@blfa.dk

Web:             www.blfa.dk

CVR / 36118741

Booking og køb

Du kan booke og betale udflugter eller aktiviteter via vores Hjemmeside (hjemmeside) Reservationer er først endeligt bekræftet når onlinebetalingen er gennemført og en e-mail med booking beskæftigelse der fortæller dig, at betalingen er gået igennem. Via din e-mail adresse booker du udflugter og aktiviteter. Så vi har brug for dit navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer for at kunne kontakte dig i tilfælde af aflysninger af en udflugt eller aktivitet. Du er selv ansvarlige for at oplyse os om ændringer til din e-mail adresse. Navne på alle deltagere skal være i overensstemmelse med navne i billedlegitimation.

Billetter

Når vi har modtaget din betaling, du vil modtage bekræftelse pr. e-mail. Som er også din billet til udflugter eller aktivitet. Du skal medbringe billetten når du møder op på båden og billetten er personligt du skal medbringe billedlegitimation.

Aflysninger fra (hjemmeside) side

(hjemmeside) har ret til at aflyse tur/aktivitet i de følgende tilfælde, Tekniske problemer af vores båd, dårlige vejr, få deltagere, sygdom i besætning eller uden for (hjemmeside) kontrol. I disse tilfælde ture/aktivitet den fulde beløb bliver refunderet. Det er kun kaptajn på båden der tager beslutninger. Uummannaq Fjord Tours vil altid forsøge finde alternative muligheder som et anden tidspunkt eller en anden dag, så den kan passe til vores gæstes besøgsprogram mens han eller hun er i Grønland.

Aflysning fra kundens side

Aflysning af tur/aktivitet før 30 dage det hele booket af tur/aktivitets fulde beløb vil blive refunderet.

Aflysning af tur/aktivitet efter 21 dage før tur/aktivitet skal starte der vil faktureres 50% af prisen.

Aflysning af tur/aktivitet mindre en 72 timer før tur/aktivitet skal starte der vil faktureres 70% af prisen.

Forsinkelser

Rejse til (hjemmeside) er ikke ansvarlige for disse forsinkelser, men vi vil forsøge at finde alternative muligheder, hvis forsinkelsen har indflydelse på de ture/aktiviteter, du har bestilt og betalt.

Bagage og udstyr

Du kan medbringe bagage eller udstyr på din egen risiko. Uummannaq Fjord Tours er ikke ansvarlige for skader af passagerens bagage eller udstyr.

(hjemmeside) har ret til at lave ændringer i planer, priser som (brændstof, skat m.m.) vi har gjort det bedste for at undgå fejl, mangel i priser, beskrivelser, i vores markedsføring og i vores hjemmeside, men selvfølgelige kan det ske.

Privatlivspolitik

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos (hjemmeside), skal du blot rette henvendelse. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Betingelser for køb af kuttertur:

 • Alle bookninger er bindende.
 • Aflysninger kan kun ske fra rederiets side. Ved fx. for hårdt vejr.
 • Skriftlig bestilling af pladser, kræver i alle tilfælde, en bekræftelse fra os, før bookningen er gældende.
 • Medmindre andet skriftligt aftales betales der forud for de bestilte pladser.
 • Aflyses en tur tilbagebetaler vi selvfølgelig pengene.
 • Børnenes Lystfisker Akademi stiller redningsveste til børn under 18 år til rådighed ved arrangementet.
 • Børnenes Lystfisker Akademi udlåner gratis fiskegrej til rådighed under arrangementet. (Hærværk af fiskehjul, fiskestang eller redningsvest skal erstattes af vedkommende som har forvoldt skaden)
 • Der benyttes udelukkende rederi som lever op til Søfartsstyrelsens krav i forbindelse med børn og sejlads.

Bemærk:

 • Ødelagte ting skal erstattes.
 • Det er skipper der beslutter om turen kan gennemføres eller ej.
 • Ved evt. aflysning tilbydes en ny tur på en ny dato – eller man kan bede om pengene retur.
 • Rygning samt indtagelse af alkohol er ikke tilladt ved dette arrangement.
 • Ved forsinkelse på selve dagen arrangementet finder sted, skal arrangøren kontaktes SENEST 30 min før afgang! Ske dette ikke bortfalder reklamationsretten.
 • Ved evt. tilskadekomst under arrangementet er deltagerne dækket af egen samt skibets ulykkesforsikring.

Lån af materialer m.m.

BLFA stiller gratis telte, redningsveste, fiskegrej m.m. gratis til rådighed for deltagerne på de forskellige aktiviteter. I forbindelse med hærværk eller uautoriseret brug af vores materiel, har vi ret til hvis vi finder belæg for det at kræve erstatning for ødelagt materiel.

I forbindelse med udløb af fiskegrej føres liste med udleveret materiel, samt hvem det er udleveret til. Vi forventer naturligvis at udleveret materiel til den enkelte deltager, returneres i samme stand som det blev udleveret.

HANDELSBETINGELSER VED DONATION

Børnenes Lystfisker Akademi´s her følgende handelsbetingelser ved donation.

Oplysninger om virksomheden:

Børnenes Lystfisker Akademi

Flintemarken 29. 2.TH

2950 Vedbæk

Tlf. 52 11 15 48

Info@blfa.dk

CVR-nr: 36 11 87 41

Aftaleindgåelse

Når bidragyderen har afsendt sit bidrag og modtaget en bekræftelse anses aftalen som gyldig indgået.

Bidrag: Alle bidrag modtages.

Betaling

Betaling med Dankort, Visa-Dankort, Maestro, MasterCard, VISA, VISA Electron, Diners Club

Betaling med betalingskort

Betalingen foregår online via en NETS certificeret gateway med en 40 bit krypteringsnøgle. Personlige oplysninger inklusive bankoplysninger er krypteret.

Er det farligt at bruge betalingskort på nettet?

Du har ingen selvrisiko, hvis dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL, som Dansk Folkehjælp gør. Og fordi data er krypteret med SSL, er det kun NETS der kan læse dem. Dansk Folkehjælp trækker penge på kortet i forbindelse med bidragsydelsen.

Sikkerhed

Når du ønsker at give et bidrag til BLFA´s  arbejde, bliver du automatisk omdirigeret til en såkaldt sikker server hos ePay. Herfra er al kommunikation mellem dig og serveren krypteret med SSL (Secure Socket Layer)-kryptering. Denne kryptering sikrer, at ingen kan aflytte eller opsnappe de informationer du indtaster. Selve transmissionen er godkendt af NETS, og sikrer dig den størst mulige sikkerhed omkring transaktionen. Når du befinder dig i en sikker zone, vises i bunden af dit browservindue, et lille “Secure Server”-ikon. I Internet Explorer og Netscape Navigator, er dette lille ikon en lukket hængelås.

Fortrydelsesret

Bidragsydelsen er bindende, dog har bidragyderen jf. forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret. Ved aftaler om tjenesteydelser, skal bidragsyderen underrette BLFA inden for fortrydelsesfristen, hvis fortrydelsesretten ønskes udnyttet. Det er tilstrækkeligt, hvis underretningen er afsendt med posten inden fristens udløb.

Persondatapolitik

Personlige oplysninger om vores bidragydere opbevares kun, hvis du ikke krydser af i rubrikken, at vi ikke må registrere dig som bidragyder. Oplysningerne anses som fortrolige og vil ikke blive overgivet til tredjemand. Du kan til enhver tid kontakte Dansk Folkehjælp, hvis du ønsker dine data slettet. Når du sender oplysninger til os via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Kun når du betaler online med betalingskort, sker dette via en krypteret forbindelse.

Misbrug af betalingskort

Hvis Dansk Folkehjælp får mistanke om misbrug af et betalingskort kontaktes NETS straks.

STOR TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER