PERSONDATAPOLITIK FOR BØRNENES LYSTFISKER AKADEMI

Vi er en forening, som arrangerer ferie- og fisketure for socialt udsatte børn, unge og familier fra hele Danmark

Vi har bl.a. derfor som mål at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster. Det gør sig særligt gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Vi ønsker med denne politik på en overskuelig måde at fortælle dig, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Foreningens administration varetages af Børnenes Lystfisker Akademi.

Dataansvarlig for den juridiske enhed Børnenes Lystfisker Akademi (herefter betegnet Børnenes Lystfisker Akademi) er:

Børnenes Lystfisker Akademi
Flitemarken 29 2.th
2950 Vedbæk
Att.: Projektkoordinator Klaus Mariager Wagner

Børnenes Lystfisker Akademi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Børnenes Lystfisker Akademi er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Børnenes Lystfisker Akademi leverer som arrangør af almennyttige aktiviteter i form af f.eks. kurser og ferieaktiviteter en lang række serviceydelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Børnenes Lystfisker Akademi giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Børnenes Lystfisker Akademi

2. HVORDAN INDSAMLER BØRNENES LYSTFISKER AKADEMI PERSONOPLYSNINGER?

Børnenes Lystfisker Akademi indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Børnenes Lystfisker Akademis serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • Fra myndighedspersoner i forbindelse med f.eks. børns deltagelse på almennyttige aktiviteter.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Børnenes Lystfisker Akademis digitale ydelser.
 • Når du abonnerer på Børnenes Lystfisker Akademis nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

For alle medarbejdere og frivillige i forbindelse med almennyttige aktiviteter gælder, at der indhentes børneattest. Det er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. For yderligere informationer henvises til https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

Alle medarbejdere kan på anmodning blive bedt om at aflevere ren straffeattest.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER BØRNENES LYSTFISKER AKADEMI?

Børnenes Lystfisker Akademi indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også eventuelle digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Børnenes Lystfisker Akademi personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Børnenes Lystfisker Akademi mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Børnenes Lystfisker Akademi det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger. I de fleste tilfælde vil oplysningerne blive gemt i anonymiseret form, således at oplysningerne ikke kan henføres til dig som person. I de situationer hvor det er nødvendigt at registrere oplysningerne på din personlige profil, vil du i henhold til EU-reglerne for behandling af personoplysninger (GDPR) blive bedt om at underskrive samtykkeerklæring, enten elektronisk eller ved ankomsten til kursuscentret.

Ved deltagelse i visse almennyttige aktiviteter kan det pga. lovkrav desuden være nødvendigt, at du ved tilmelding opgiver dit cpr-nr. Såfremt du vælger at tilmelde dig disse aktiviteter, betragter Børnenes Lystfisker Akademi det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Børnenes Lystfisker Akademi i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en virksomhed, en kommune, gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Børnenes Lystfisker Akademi vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. ONLINE KØB MED KREDITKORT ELLER MOBILE PAY

Børnenes Lystfisker Akademi giver i nogle situationer mulighed for at betale med Mobile Pay.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Børnenes Lystfisker Akademi de oplysninger, som du har oplyst, i henhold til bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Børnenes Lystfisker Akademi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Børnenes Lystfisker Akademi indsamler samt formålet med indsamlingen.

Børnenes Lystfisker Akademi formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Børnenes Lystfisker Akademis serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Børnenes Lystfisker Akademis serviceydelser.
 • Tilpasning af Børnenes Lystfisker Akademis kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.

Administration af din relation til Børnenes Lystfisker Akademis opfyldelse af lovkrav.

6. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Børnenes Lystfisker Akademi baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Børnenes Lystfisker Akademi kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i.

Ligeledes kan Børnenes Lystfisker Akademi behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Børnenes Lystfisker Akademi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Børnenes Lystfisker Akademi forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Børnenes Lystfisker Akademis serviceydelser.

Oplyser du Børnenes Lystfisker Akademi om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, særlige kosthensyn eller lignende, bruger Børnenes Lystfisker Akademi oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Børnenes Lystfisker Akademi generelt.

I nogle tilfælde vil Børnenes Lystfisker Akademi modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation, ferieophold og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent, kommune eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Børnenes Lystfisker Akademi vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Børnenes Lystfisker Akademi ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Børnenes Lystfisker Akademi er pålagt at registrere.

For børn og unges deltagelse på Børnenes Lystfisker Akademis almennyttige aktiviteter, har Børnenes Lystfisker Akademi på samme måde som offentlige myndigheder underretningspligt, hvis vi møder børn som f.eks. udsat for omsorgssvigt, overgreb eller der er foretaget magtanvendelse i henhold til Serviceloven. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

7. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Børnenes Lystfisker Akademi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Børnenes Lystfisker Akademi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Børnenes Lystfisker Akademi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine
 • personoplysninger, sletter Børnenes Lystfisker Akademi alle oplysninger, som Børnenes Lystfisker Akademi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Børnenes Lystfisker Akademi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Børnenes Lystfisker Akademi enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Børnenes Lystfisker Akademi, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til den juridiske enhed, hvortil du har afgivet dine oplysninger:

Børnenes Lystfisker Akademi
Flitemarken 29 2.th
2950 Vedbæk
Att.: Projektkoordinator Klaus Mariager Wagner

Børnenes Lystfisker Akademi vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Børnenes Lystfisker Akademi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Børnenes Lystfisker Akademi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

8. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Børnenes Lystfisker Akademi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Børnenes Lystfisker Akademi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Kun medarbejdere for hvem det er nødvendigt, har adgang til disse oplysninger.

Børnenes Lystfisker Akademi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Børnenes Lystfisker Akademi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Børnenes Lystfisker Akademi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Børnenes Lystfisker Akademis sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Børnenes Lystfisker Akademis interne systemer benytter Børnenes Lystfisker Akademis sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Når du tilmelder dig vores almennyttige aktiviteter, kurser og ferielejre, på vores hjemmesider, sker det i krypteret form.

Børnenes Lystfisker Akademi har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Børnenes Lystfisker Akademi deler stamoplysninger i et fælles bookingsystem. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilket kursus, ferielejr, hotel eller kursuscenter du henvender dig til.

Børnenes Lystfisker Akademi kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Børnenes Lystfisker Akademi sletter dine personoplysninger, når Børnenes Lystfisker Akademi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Børnenes Lystfisker Akademis statsautoriserede revisionsfirma, Christensen Kjærulff, kontrollerer løbende at de interne forretningsgange samt om offentlige regler og lovgivning overholdes.

9. COOKIES

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og måden vores hjemmesider skal virke. En cookie er en lille tekstbesked (datafil), som gemmes på din computer, når du besøger et websted. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på et websted, for så at blive slettet igen, når du forlader webstedet.

Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.

Børnenes Lystfisker Akademi anvender cookies til Børnenes Lystfisker Akademi digitale ydelser.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Børnenes Lystfisker Akademi behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Børnenes Lystfisker Akademi
Flitemarken 29 2.th
2950 Vedbæk
Att.: Projektkoordinator Klaus Mariager Wagner

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Børnenes Lystfisker Akademi hjemmesider.

Senest revideret December 2018.