SIKKERHED / BØRNEATTEST

PÅ BØRNENES LYSTFISKER AKADEMI

prioriterer vi sikkerheden for både børn og voksne højt!

I forbindelse med vores kutterture på Øresund stiller vi krav til alle børn og unge, som ikke ledsages af deres forældre, at man bærer redningsvest under hele fisketuren. Vi stiller naturligvis redningsveste til rådighed for alle deltagere.

Ligeledes kræver vi, at du bærer solidt fodtøj med en tyk sål, så du er sikker på at stå fast på dækket. I hvert af vores instruktørteams, er der som minimum én instruktør med førstehjælpskursus.

På Børnenes Lystfisker Akademi går vi op i, at sikkerheden er i orden. Men uheld / ulykker sker, også selv om at sikkerheden er i orden.
Børnenes Lystfisker Akademi har naturlig vis lovpligtige foreningsforsikringer.

I forbindelse med fisketure på Øresund, foregår sejladsen med turbåde, som har det fornøden de sikkerhedsudstyr, certifikater m.m.

Turbådene har status af passagerskib, hvorfor der gælder samme regler for sikkerhed / personskadeerstatning, på lige fod med passagerfærger m.m.

Der indhentes børne-attest på alle frivillige/ instruktører.

I en række situationer er det foreningens pligt at indhente en børneattest. Pligten omfatter i visse situationer også familiemedlemmer m.v. over 15 år. Hvem, der er pligt til at indhente børneattester på, er reguleret i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af børneattestloven.

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder m.v. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Som frivillig i Børnenes Lystfisker Akademi vil du blive bedt om at udfylde en børneattest som giver foreningen lov til at indhente relevant information hos myndighederne.

Udfyld børneattest sendes til info@blfa.dk ,  Der er tale om en sikker krypteret SLL-forbindelse som sikrer personlige data

Download børneattest til udfyldelse her

TrygFonden

STOR TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER